Průmyslová lepidla

Kartonážní lepidla

Tavné, tavné PUR a disperzní.

Etiketovací lepidla

Tavné a disperzní.

Zatvírání obalů

Tavné lepidla.

Čištiče a odstraňovače

Čističe tavných a PUR lepidel.

AQUENCE ENV 7248 30kg

VLASTNOSTI A OBLASTI POUŽITÍ

Disperzní lepidlo na bázi kopolymeru vinylacetátu. Polygrafický průmysl: Zavěšování knižních bloků, klížení stran při lepené vazbě Výroba dopisních obálek: Vlepování okének z polystyrénu, PVC a acetátových fólií do dopisních obálek Výroba obalů: Vlepování polystyrénových, PVC a acetátových fólií do kartonů Vhodné pro laminování OPP fólií na strojích značky Autobond.

Viskozita: 1 800 - 2 800
Aplikační teplota: 18-25°C
Báze: disperze syntetické pryskyřice
Ph: 3,5 až 5,5