Zpracování osobních údajů

Aledeto pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, dle zákona 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.aledeto.cz, odesláním webové přihlášky na taneční workshop prostřednictvím webu www.aledeto.cz či oslovení naší společnosti či našich zaměsnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji společnosti Aledeto, se sídlem Chářovská 803/78, 794 01, Krnov - Pod Cvilínem, CZ, IČO: 62301705, DIČ: CZ62301705, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, 10537. Emailový kontakt: krnov@aledeto.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Správce subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích parnetrů správce dle bodu 4.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.tanecbezhranic.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě odeslání přihlášky na taneční workshop pořádaný Správcem subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

 • jméno a příjmení,
 • bydliště,
 • emailová adresa (v případě nezletilosti i rodičů),
 • telefonický kontakt (v případě nezletilosti i rodičů),
 • datum narození přihlašovaného,
 • další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnostni, kopie průkazu zdravotní pojišťovny a posudku o zdravotní způsobilosti dítěte.
 • fotografie, videa, zvukové záznamy z workshopu včetně přihlášených dětí

Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tanečního workshopu. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění workshopu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tanečního workshopu. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutní k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávěné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutní relevantních služeb, pořádaných Správcem.
 • zasílání obchodních nabídek Správce a jeho partnerů dle bodu 4. Zejména se jedná o každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na taneční workshop, informace o souvisejících připravovaných a realizovaných akcích, informace o připravovaných a realizovaných akcích partnerů správce dle bodu 4.
 • účastník souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezenzaci a propagaci tanečního workshopu a obdobné činnosti v režii Spráce údajů a jeho partnerů dle bodu 4 a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, reklamních spotů a dalších nosičích.

3. Doba zpracování osobních údajů je: Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie, videozánamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 • Ostatní oprávněné instutice (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.)

Subjekt odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.aledeto.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu krnov@aledeto.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na taneční workshop je povinný.