Udržitelnost

V rámci naší výroby jsme implementovali mechanismy pro pečlivou separaci různých typů fólií, které následně ekologicky zlikvidujeme. Tímto způsobem přispíváme ke snižování dopadů na životní prostředí, neboť i několik tun obalových fólií, které takto ušetříme, může najít svůj 'druhý život'. Zároveň se aktivně angažujeme v investicích a opatřeních pro chytré využívání energetických zdrojů a sociální aspekty udržitelnosti.

Lepší svět díky udržitelným obalů

Náš závazek k udržitelnosti přesahuje podávání zpráv nebo sdílení znalostí – je to také náš byznys. Naše recyklovatelné obaly a obaly z obnovitelných zdrojů jsou vybírány tak, aby řešily a minimalizovaly jejich dopad na životní prostředí.

udržitelné obaly

Monomateriálové obaly

Metoda je na první pohled překvapivě jednoduchá. Volba jediného typu materiálu umožňuje selektivní třídění a optimální recyklaci. Tato koncepce je nejen efektivní, ale také realizovatelná pomocí flexibilního obalu. Seznam priorit se zaměřuje na potřebu ekologicky kompatibilní recyklace. Bez optimalizovaného třídění je veškeré úsilí investované do posledního kroku recyklace v celém řetězci ztraceno. Právě zde vstupují do hry flexibilní monomateriálové obaly: představují velký krok směrem k udržitelné ekonomice oběhového toku.

Zmenšování obalu

Zmenšením obalu se rozumí snížení tloušťky plastové fólie s cílem snížit hmotnost použitého obalu a stanovit minimální provozní tloušťku. Minimální tloušťka znamená, že obal si stále udržuje integritu během balení, skladování, přepravy, vystavení na prodejnách, přenášení domů a skladování doma. Díky novým materiálům můžeme redukovat tloušťku fólií a přitom dosahovat srovnatelných nebo dokonce lepších vlastností.

Z obnovitelných obalů

V ALEDETU poskytujeme technickou pomoc nezbytnou pro vývoj obalů z obnovitelných zdrojů. Tento termín označuje, že suroviny použité k vytvoření obalu pocházejí zcela nebo částečně z přírodního zdroje a/nebo z obnovitelného zdroje, jako například dřevitá buničina.

PCR

Fólie je vyrobena ze suroviny získané z recyklovatelného odpadu, tzv. PCR (post-consumer recycled content). Nejnovějším trendem v oblasti udržitelného flexibilního balení je využití obsahu z PCR v polyetylenových a/nebo polyesterových složkách materiálové struktury.

Ekologická likvidiace odpadů z výroby

Ekologické zpracování udržitelných obalů

Chráníme planetu

Udržitelnost pro nás znamená pečlivé zhodnocení našeho dopadu v celém hodnotovém řetězci – od životního prostředí a společenské odpovědnosti po etiku podnikání a řízení. Snažíme se minimalizovat negativní dopady operací a produktů na životní prostředí a zároveň maximalizovat pozitivní dopady na partnery, spotřebitele a společnost