Přecházíme k cirkulární ekonomice

Přecházíme k cirkulární ekonomice

Společně směřujeme k lepší budoucnosti

Od počátků ALEDETA nám záleží na obchodní, ekologické a společenské odpovědnosti. Udržitelnost je pro nás klíčová, hrající důležitou roli při vedení a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství. Je hnacím motorem našeho růstu, inovací a produktivity, přičemž zůstává neodmyslitelnou součástí hodnotové nabídky pro naše zaměstnance. Soustřeďujeme se na uspokojení současných potřeb bez ohrožení schopností budoucích generací plnit jejich vlastní potřeby.

Plasty budou nadále klíčovým materiálem v ochraně potravin a cenných zboží. Abychom zabránili jejich negativnímu vlivu na životní prostředí, směřujeme k přechodu od lineární k oběhové ekonomice. Tímto způsobem chráníme naše lidi a naši planetu.